Tổng hợp các form online của council để xin Business Grant theo từng khu vực

Ngày 17/3 vừa qua, Bộ Trưởng Tài Chính đã tăng khoản hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ ở Anh là £10,000 để hỗ trợ các chi phí sắp tới. Số tiền hỗ trợ này bạn không phải trả lại và tất nhiên là không kèm theo điều kiện gì để nhận nó.

Tổng hợp các form online của council để xin Business Grant theo từng khu vực - Ảnh 1

Theo như thông báo, Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền rent cho 1 năm. Các shop lớn có thể sẽ nhận được £25,000. Bạn chỉ cần email chi tiết ngân hàng của bạn hoặc điền form online gửi cho họ.

Dưới đây là tổng hợp các form online của council để xin Business Grant theo từng khu vực được chị Oanh Le OD chia sẻ cực kì hữu ích trên Group Nails* Rao vặt mà bạn có thể tham khảo:

”Chia sẻ link và form của council xin BUSINESS GRANT

Sẽ update thêm

BARKING AND DAGENHAM

Council sẽ tự liên lạc

https://www.lbbd.gov.uk/chancellors-spring-budget-2020-and-…

BARNET

Chưa có update

https://www.barnet.gov.uk/…/business-and-em…/covid-19-advice

BEXLEY

Điền form

https://www.bexley.gov.uk/…/covid-19-application-business-r…

BRAINTREE

Council sẽ gửi thư về shop

https://www.braintree.gov.uk/…/advice_an…/1273/coronavirus/3

BRENT

Council tự liên lạc

https://www.brent.gov.uk/…/corona…/businesses-and-employers/

BRENTWOOD

Chưa update

https://www.brentwood.gov.uk/index.php?cid=1877

BROXBOURNE

Điền form

https://www.broxbourne.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-adv…/4…

BROMLEY

Điền form

https://forms.liberata.com/bu…/covid19-grant-request/bromley

CAMDEN

https://www.camden.gov.uk/government-support-grants-for-bus…

CITY OF LONDON

Council sẽ liên lạc với những cơ sở kinh doanh

https://www.cityoflondon.gov.uk/…/covid-19-advice-for-busin…

CHELMSFORD

Đến 3/4 mới có form
https://www.chelmsford.gov.uk/…/coronavirus-guidance-for-b…/

COLCHESTER

Council đang liên lạc với doanh nghiệp

https://www.colchester.gov.uk/…/government-general-busine…/…

CROYDON

Bạn chủ động Email cho council

https://www.croydon.gov.uk/…/co…/business-support-and-advice

EALING

Chưa update

https://www.ealing.gov.uk/…/coronavi…/2670/help_for_business

EAST CAMBRIDGESHIRE

Council sẽ tự liên lạc

https://www.eastcambs.gov.uk/bu…/covid-19-support-businesses

EAST HERTORDSHIRE 

https://www.eastherts.gov.uk/…/coronavirus-he…/covid19-grant

ELMBRIDGE

https://www.elmbridge.gov.uk/news/support-for-businesses/

ENFIELD

Council update ngày 30/3

https://new.enfield.gov.uk/…/covid-19-guidance-for-employe…/

EPPING FOREST

Chưa update

https://www.eppingforestdc.gov.uk/…/government-financial-a…/

GREENWICK

Council sẽ tự liên lạc

https://www.royalgreenwich.gov.uk/…/business_rates_and_coro…

GUILDFORD

Bạn chủ động Email cho council

https://www.guildford.gov.uk/…/23…/Business-rate-payers-help

HARINGEY

Council nói rằng sẽ tự liên lạc với cơ sở bạn nếu bạn được trong chính sách này. Hoặc bạn email để kiểm tra business.rates@haringey.gov.uk

HAMMERSMITH AND FULHAM

Bạn Email cho Council bank account detail và business rate

https://www.lbhf.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-advice-and-s…

HARLOW

https://www.harlow.gov.uk/coronavirus/businesses

HILLINGDON

Chưa update

https://archive.hillingdon.gov.uk/…/Budget-2020-rates-annou…

ISLINGTON

https://www.islington.gov.uk/bus…/coronavirus-and-businesses

KENSINGTON

Chưa update

https://www.rbkc.gov.uk/…/coronavirus-advice-businesses-and…

KINGSTON UPON THAMES

Bạn chủ động gửi email cho council

https://www.kingston.gov.uk/…/h…/1748/covid-19_coronavirus/4

LAMBETH

Council sẽ tự động liên lạc với bạn

https://www.lambeth.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-informati…

MALDON

https://www.maldon.gov.uk/…/business/9260/business_support/5

MOLE VALLEY

https://www.molevalley.gov.uk/index.cfm…

NORTH HERTORDSHIRE

Điền form tại link

https://www.north-herts.gov.uk/…/coronavirus-help-businesses

NORTHAMPTON

Council sẽ tự động liên lạc với bạn

https://www.northampton.gov.uk/…/coronavirus-information-…/2

REDBRIDGE

Chờ Council liên lạc hoặc điền form và gửi cho họ

https://www.redbridge.gov.uk/…/coronavirus-government-busi…/

REIGATE BANSTEAD

Điền form

https://www.reigate-banstead.gov.uk/…/supporting_our_local_…

ROCHFORD

Điền form

https://www.rochford.gov.uk/business-rates-support-during-c…

SOUTH KESTEVEN

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

SOUTHWALK

Điền form

https://www.southwark.gov.uk/…/covid-19-support-and-informa…

STEVENAGE

Điền form

http://www.stevenage.gov.uk/news-and-events/news/227884/

SUTTON

Doanh nghiệp email cho Council với thông tin Bank và thông tin của business rate. Hoặc chờ họ liên lạc

https://www.sutton.gov.uk/…/he…/2078/covid-19_coronavirus/14

THREE RIVER

Điền form

https://www.threerivers.gov.uk/…/coronavirus-business-suppo…

WANDSWORTH

Council đã liên lạc với doanh nghiệp để lấy thông tin

https://www.wandsworth.gov.uk/…/covid-19-support-for-busin…/

WATFORD

Điền form

https://www.watford.gov.uk/…/10…/coronavirus_support_pages/5

WAVERLEY

Điền form

https://www.waverley.gov.uk/businessratesgrants

WELWYN CITY AND HATFIELD

https://www.welhat.gov.uk/coronavirus/business-rates

WOKING

https://www.wokingworks.com/business/coronavirus

UTTLESFORD

Chưa update

https://www.uttlesford.gov.uk/…/Coronavirus-Covid-19-latest…

NEWCASTLE UPON TYNE COUNCIL

https://www.newcastle.gov.uk/…/coronavirus-covid-19/support…

NORTH TYNE SIDE COUNCIL – (Wallsend, Whitley Bay, SouthShield, Tynemouth..)

https://my.northtyneside.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-smal…

SOUTH TYNESIDE COUNCIL – (Southshield, Jarrow..)

https://www.southtyneside.gov.uk/…/Coronavirus-COVID-19-eme…

GATESHEAD COUNCIL

https://www.gateshead.gov.uk/businessrategrants

SUNDERLAND COUNCIL

https://www.sunderland.gov.uk/…/COVID-19-Business-Rates-Gra…

DURHAM

https://www.durham.gov.uk/ndrgrants

Lưu ý để tránh bị bọn gian ác lợi dụng và trục lợi thì các chủ tài khoản phải thật tỉnh táo khi nhận được các yêu cầu về bank details.

Sẽ an toàn nếu bạn cho bất kì ai chỉ tên, số tài khoản và sort code. Ngoài ra không được cho gì thêm.”

Biên tập: Nhật Lệ
Nguồn: Group Nails * Rao vặt

 

 

 

Logo HAT Store

Tin liên quan

Bình Luận